The Best Rated

VISIE EN MISSIE

TL_visie-01

De productie of verkoop van een product of dienst als losstaande activiteit is meestal niet zo heel erg gecompliceerd. Dit proces wordt pas echt moeilijk, zodra je te maken krijgt met personele kwesties, regels van de diverse overheden, juridische touwtrekkerij, kwaliteitseisen, automatiserings- of logistieke vraagstukken, jaarverslaggeving met verantwoording naar aandeelhouders toe, reorganisaties of fusies etc… en dat is al snel het geval in een land als Nederland.

Zodoende vergt dit vaak een grote hoeveelheid aan schaarse managementtijd, extra duur gespecialiseerd personeel, lobbying inspanningen, brede vakkennis en aandacht en niet op de laatste plaats veel oneigenlijke werkzaamheden.

Nu is het elke keer weer zaak om de meest complexe processen zo veel mogelijk te versimpelen) tot goed verteerbare proporties (dus niet te bagatelliseren).

TER VERGELIJKING

Laten we ter vergelijking het voorbeeld nemen van zomaar een EuropeseTL_visie-02 topvoetbalclub. Een club met grote belangen, hooggespannen verwachtingen een enorme achterban en een flink jaarlijks budget. Ondanks het feit dat de club de laatste jaren diep in de buidel heeft getast om een grote schare aan sterspelers te kopen, staat dit allerminst garant voor sportief succes. De waardes van de spelers vormen veruit de belangrijkste activa van dit bedrijf.

SUPER SALARIS

Waarom blijft constant succes dan soms uit? Welnu, je kunt een stel vedetten bij elkaar zetten, maar daarmee loopt het team nog niet als een geoliede machine. Is iedere speler op topniveau, die zichzelf waarschijnlijk de beste zal vinden, bereid om zich op te offeren of zich in te zetten voor een hoger collectief doel? En valt dit hogere collectieve doel af te dwingen door iedere speler jaarlijks een superbedrag te laten verdienen? Nee!

Mensen gaan niet beter presteren naarmate ze meer verdienen. Daarentegen neemt de prestatiedruk wel toe, naar mate de beloningen hoger zijn. Die druk gaat doorgaans hand in hand met mentale of fysieke verkrampingen en stress. De kans op blessures of mindere prestaties stijgt hiermee progressief. Vandaar ook dat het uiterst belangrijk is om topspelers mentaal en fysiek topfit te houden. En dat lukt niet slechts door hen de wekelijkse trainingen af te laten werken, of door hen voldoende vrije tijd te gunnen. Zij dienen de stress te leren hanteren (‘coping skills’) met name daar waar sprake is van een piekbelasting.

GOEDE COACH

Daarnaast heb je een goede trainer/coach nodig, die van alle losse elementen een vloeiend geheel weet te maken. Het gaat erom dat spelers de onderlinge chemie leren ervaren. Daartoe dient een coach over bijzondere capaciteiten te beschikken, die lang niet iedereen bezit. Het gaat erom dat je je spelers juist inschat op hun persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten; met andere woorden, de juiste speler op de juiste plaats zet. Bovendien moet je het beste uit hen naar boven weten te halen; ze goed weten te motiveren. Dat vergt afstemming. Niet op de laatste plaats dien je hen te beschermen voor verstorende factoren van buitenaf.

Dit voorbeeld spreekt niet alleen erg tot de verbeelding, maar nodigt tevens uit tot een vergelijking met de dagelijkse competitie waarmee een groot aantal bedrijven van doen hebben.

Sinds een jaar of twintig doet het uit de VS overgewaaide begrip ‘shareholders value’ (ter vergelijking: eisen van supporters) ook hier in Nederland in ruime mate intrede. Deze manier van denken en handelen, die er in wezen op neer komt om de winst van een bedrijf zo snel mogelijk te optimaliseren (ter vergelijking: een finaleplaats in de ‘Champions League’), werkte zeker in de beginjaren tot de nodige verbeteringen. Onderwijl nam de druk op de werknemers (ter vergelijking: spelers) en het management (ter vergelijking: coach en clubleiding) zienderogen toe, tot zover dat de rek uit het elastiek leek te zijn (ter vergelijking: tegenvallend succes en het ontslaan van coaches).

Terugkijkend kunnen we dan ook stellen dat de afgelopen jaren de groep van 1 miljoen WAO’ers is gevormd (ter vergelijking: teleurgestelde supporters), men steeds op jongere leeftijd overspannen of burn-out is geraakt (ter vergelijking: blessureleed en vormverlies van spelers) en een groot aantal organisaties van binnen uit verder uitgehold lijken te raken (ter vergelijking: de teamchemie ontbreekt).

 

Lees verder: klik hier voor missie

Ons internetadres:

Website: www.toplife.nu
Email: info@toplife.nu

Ons bezoekadres:

Futuredome
Kloosterlaan 172-174
4811 EE Breda

Ons postadres:

Top Life
Dravietdijk 22
4706 LD Roosendaal
Top Life locatie