The Best Rated

Genezen met alle Zintuigen

web genezen met alle zintuigen

Waarom?De Newtoniaanse natuurkunde met de Cartesiaanse filosofie hebben ons niet gelukkiger en gezonder gemaakt. In een maatschappij gebaseerd op macht en geld hebben oorlogen, armoede en ziekten de overhand. De technologische vooruitgang met haar ontembare informatiestroom dreigt mens en aarde te verstoren. Een nieuwe lifestyle is noodzakelijk willen we inspelen op de uitdagingen van morgen. Het doel van de nieuwe opleiding is het afleveren van gezonde en gelukkige therapeuten met respect voor de ander en de aarde.

Voor wie? Het handboek ‘Genezen met alle zintuigen’ is bedoeld voor mensen die: – het beroep Chinese gezondheidsdeskundige willen uitoefenen. – zich regulier of alternatief bezighouden met gezondheid en ziekte   en hun kennis en kunde willen aanvullen met lifestyle coaching.
– daadwerkelijk aan hun eigen gezondheid willen werken op het lichamelijk,   emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel vlak.
Wat? ‘Gezondheid’ betekent ook zin hebben in het leven en op verantwoorde wijze genieten van het leven. Zo wordt gezondheidskunde een ware levenskunst. Mieke Roovers en ik hopen dat deze benadering een doorbraak mag zijn in een andere kijk op gezondheid, mens en samenleving. Een nieuwe holistische gezondheidsvisie, waar iedere therapeut gezien wordt als een steunpilaar van de nieuwe, vredelievende maatschappij. Het boek Genezen met alle zintuigen en de opleiding Chinese Gezondheidskunde  vormen onze eerste bijdrage tot een cultuuromslag. Beide zijn ze gebaseerd op een combinatie van de Chinese natuurfilosofie en de Kwantumtheorie.  Arm en rijk, jong en oud, patiënt en dokter: niemand staat boven gezondheid. Daarom is werken aan gezondheid een bezigheid waaraan niemand zich kan onttrekken.’

Werken aan je gezondheid behoort een levenshouding te zijn. Zie het als een spel, ritueel of sport in plaats van een levenslange straf.

Het uiteindelijk doel is niet de gezondheid op zich, maar de verbetering van de levenskwaliteit.

Genezen met alle zintuigen vraagt op de eerste plaats om bezinning. Je zintuigen zodanig afstemmen dat je weer of meer zin krijgt in het leven. Een gezond en een gelukkig leven met respect voor de ander en de aarde is het doel van de Chinese Gezondheidskunde.

De Chinese Gezondheidskunde is gebaseerd op een holistische gezondheidsvisie, diagnostisch onderzoek, Chi therapie en een zelfhulpprogramma (Meidao). Hiermee kan men zich ontwikkelen op lichamelijk, emotioneel, mentaal en sociaal niveau.

Ook het magisch denken om spiritualiteit te kunnen ervaren, is in de vorm van het levenscirkelspel (Yuandao) aanwezig.

Ons internetadres:

Website: www.toplife.nu
Email: info@toplife.nu

Ons bezoekadres:

Futuredome
Kloosterlaan 172-174
4811 EE Breda

Ons postadres:

Top Life
Dravietdijk 22
4706 LD Roosendaal
Top Life locatie